THE MAG NR 3 – januari 2022

knowyourlegends mag3 thumbnail white

knowyourlegends mag3 thumbnail white

#KNOWYOURLEGENDS

Hur tillverkare förvandlar förarhytten till ett hem hemifrån

Förare av långdistanslastbilar har det bästa jobbet i världen. De gillar friheten, får se världen och möter nya människor när de gör det de gillar mest: att köra!

 

spotlight mag3 thumbnail white
#SPOTLIGHT

Byte till alternativa bränslen: läget för varubilar
trickntruck mag3 thumbnail white
#TRICK'N'TRUCK

För att jag är på gott humör ... Hur kan flottägare hålla sina förare på gott humör?
toptips mag3 thumbnail grey
#TOPTIPS

Tre viktiga råd för att undvika haveri längs vägen
bigstory mag3 thumbnail grey

bigstory mag3 thumbnail grey

#BIGSTORY

Att testa däck kan vara ett subjektivt jobb!

Tänk dig ett jobb som bara grundar sig på känslor och intryck  … Cédric Amplement har ett mycket sällsynt uppdrag: han är en subjektiv testförare hos Michelin, ett unikt och mycket mångfacetterat jobb

 
ontheroadwith mag3 thumbnail white
#ONTHEROADWITH

Från en mans värld ... till ett familjeföretag!
roadstories mag3 thumbnail white
#ROADSTORIES

Däckanpassning:
råd och regler
hotnews mag3 thumbnail white

#HOTNEWS

Din checklista för säker vinterkörning

michelin site section newsletter titre

michelin site section newsletter titre

Genom att ange min e-postadress och klicka på prenumerera, samtycker jag till att ta emot information, erbjudanden och tips från Michelin Nordic AB. Du kan när som helst avregistrerar dig genom att klicka på länken längst ner i varje e-postmeddelande. Nedan kan du läsa om vår behandling av personuppgifter.

_ *
Du är
  • Jag är en professionell användare av däck och relaterade tjänster
  • Jag är en Återförsäljare av däck och relaterade tjänster
  • annat
0


Information om dataskydd
Michelin Nordic AB (“Michelin”) behandlar dina personuppgifter (dvs. kontaktuppgifter) som personuppgiftsansvarig enbart i syfte att skicka marknadsföringsmeddelande.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är ditt samtycke.
Användningen av uppgifter är reserverad för Michelin-anställda.
De uppgifter som samlas in och behandlas inom ramen för detta kommer att lagras tills ditt samtycke återkallas. Detta gäller inte uppgifter som enligt lag behöver lagras under en längre period.
Du har rätt enligt lag att få tillgång till dina uppgifter, korrigera eventuellt felaktiga eller ofullständiga uppgifter, motsätta dig behandling av dina uppgifter och begränsa information som gäller dig. Vidare har du också rätt att begära att uppgifter raderas eller tas bort samt rätt till dataportabilitet. Fullständig information om Michelins behandling av personuppgifter finns på https://www.michelin.se/integritet
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta Michelin på mailadress legal.general@michelin.com eller brev till Michelin Nordic AB, Box 47 175, 100 74 Stockholm, eller per telefon 020 - 0883976 eller på kontaktformulär på vår webbplats. Om du inte är nöjd med hur Michelin behandlar dina uppgifter, har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Mer information om rättigheter finns på IMY hemsida: https://www.imy.se/

SENASTE UTGÅVAN

home mag 3 latest issues 2

home mag 3 latest issues 2

THE MAG NR 2 – September  2021
 

Upptäck hisnande vägar i Europa, lyssna till de otroliga berättelserna om två kvinnliga förare, lär dig mer om vätgas och upptäck nyckeln till att öka din digitala strategi. Och så mycket mer!

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+