MICHELIN XDR+

  • Livslängd
  • Robusthet
  • Dagbrott
MICHELIN XDR +
MICHELIN XDR +

MICHELIN XDR+

  • Livslängd
  • Robusthet
  • Dagbrott

Öka TKPH

Öka TKPH utan att kompromissa med däckets livslängd tack vare ett nytt och bättre ventilerat däckmönster.

Förbättrad slitagebild

Konstruerat för att förlänga livslängden genom nya gummiblandningar som optimerar slitaget.

SV Picto xdr tread Tyre

MICHELIN
XDR+

Alla dimensioner (1)

Flera positioner

Teknisk Information

2878 mm
22,00/4,5
8662
2490
E-4**
914 mm
804
765099
RÄTTSLIGA MEDDELANDEN

(1) Enligt Michelin 2018 Databook. De verkliga resultaten kan variera. 30,00 R51 XDR® B tonkm: 643; 30,00 R51 XDR® + MC tonkm: 804 (+ 25 %).

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+