pneu Génie Civil MICHELIN

Background wheel excavator Construction and Industry

pneu Génie Civil MICHELIN

Tjänster – entreprenad & industri

Lämna inte något åt slumpen

När du väljer Michelin när du ska utrusta en fordonsflotta med fordon för entreprenadverksamhet eller materialhantering väljer du däck som är kända över hela världen för sin prestanda. Det innebär också att du kan dra nytta av rådgivning från våra experter på alla områden som är förknippade med däck och deras användning på arbetsplatser, så att däckanvändningen optimeras.

Att välja Michelin är att få tillgång till en rad tjänster med ett enda mål: att se till att Michelin-däcken, som är högteknologiska produkter, används fullt ut dagligen.

Ett bättre däckunderhåll under hela däckens livslängd, hantering av alla dina fordonsdäck med uppkopplade lösningar, behandling och återvinning av begagnade däck ... Allt detta är tjänster som erbjuds av Michelin och våra partner över hela världen.

Logo pressure advisor service Help and Advice

Däcktryck

Ditt onlineverktyg för att hitta referensdäcktryck till anläggningsmaskiner.

Hantera återvinning och återanvändning av begagnade däck

Återvinning och återanvändning av begagnade däck

Överallt där vi har möjlighet stöder och hjälper Michelin till att skapa strukturer för att hantera insamlingen och återvinningen av begagnade däck. Anläggningsdäck kan, beroende på storlek, tas omhand av samma återvinningskanaler som alla andra däcktyper. Flera industrier runt om i världen har börjat använda begagnade däck som alternativt bränsle i värmeanläggningarnas värmepannor, i förbränningsanläggningar och cementfabriker osv. I USA har mer än 150 miljoner däck omvandlats och använts för att generera energi under de senaste tio åren.

Begagnade däck har också fått många andra användningsområden: som en del i vattentäta konstruktioner och bullerskydd och som fyllnadsmaterial vid markarbeten utgör de ett råmaterial med många fördelar. De finns också i vägbeläggningar, vilket ökar vägens hållbarhet och minskar trafikbullret.

Reparerbara däck

Alla våra anläggningsdäck och däck för materialhanteringsfordon kan repareras om de skadas. Alla reparationer måste dock utföras av en Michelin-godkänd verkstad. Det gör att du kan förlänga däckets livslängd.

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+