Background photo mining 10 Mining and quarries

Tjänster – gruvor & stenbrott

Tjänster för ökad produktivitet

Att välja Michelin när du ska utrusta en fordonsflotta med anläggningsfordon är att välja däck som är kända över hela världen för sin prestanda. Det innebär också att du kan dra nytta av rådgivning från våra experter på alla områden som är förknippade med däck och deras användning på arbetsplatser, så att din däckanvändning optimeras.

Att välja Michelin är att få tillgång till en rad tjänster med ett enda mål: att se till att Michelin-däcken, som är högteknologiska produkter, används fullt ut dagligen.

Analysera de faktiska förhållandena för körning och däckanvändning på plats, kontroll och underhåll på distans av däcken under hela deras livstid, hantering av däck för fordonsflottor, behandling och återvinning av begagnade däck ... Allt detta är tjänster som erbjuds av Michelin och våra partner över hela världen.

Picto michelin tirecare tpms quarry Construction and Industry

MICHELIN® DÄCKVÅRD TPMS

Förbättrad säkerhet och tillförlitlighet och ökade besparingar
Övervakningslösning för temperatur och lufttryck i däcken.
Finns för mindre gruvor och stenbrott.

Logo pressure advisor service Help and Advice

PRESSURE ADVISOR

Ditt onlineverktyg för att hitta referensdäcktryck till anläggningsmaskiner.

Hållbarhet, hantering av återvinning och återanvändning av begagnade däck

Verktyg för att öka hållbarheten

Michelins anläggningsavdelning har även en rådgivande roll och hjälper sina partner att minska deras miljöpåverkan. Michelins fältexperter har ett verktyg som kan uppskatta dina däcks koldioxidavtryck genom att mäta parametrar som den verkliga belastningen från maskinerna, spårprofiler (stigningar, nedförsbackar, kurvor osv.) och körcykler (accelerationer, inbromsningar osv.).

Med MEMS (se ovan) kan du på distans kontrollera däckens lufttryck och temperatur i realtid, vilket gör det möjligt att optimera däckanvändningen och därmed minska maskinernas och lastbilarnas driftstopp, minska däckunderhållet och skapa ökad säkerhet för förarna.

Med dessa verktyg till hands håller dina däck längre och din miljöpåverkan blir mindre.

Återvinning och återanvändning av begagnade däck

Överallt där vi har möjlighet stöder och hjälper Michelin till att skapa strukturer för att hantera insamlingen och återvinningen av begagnade däck. Anläggningsdäck kan, beroende på storlek, tas omhand av samma återvinningskanaler som alla andra däcktyper. Flera industrier runt om i världen har börjat använda begagnade däck som alternativt bränsle i värmeanläggningarnas värmepannor, i förbränningsanläggningar och cementfabriker osv. I USA har mer än 150 miljoner däck omvandlats och använts för att generera energi under de senaste tio åren.

Begagnade däck har också fått många andra användningsområden: som en del i vattentäta konstruktioner och bullerskydd och som fyllnadsmaterial vid markarbeten utgör de ett råmaterial med många fördelar. De finns också i vägbeläggningar, vilket ökar vägens hållbarhet och minskar trafikbullret.

Reparerbara däck

Alla våra anläggningsdäck och däck för materialhanteringsfordon kan repareras om de skadas. Alla reparationer måste dock utföras av en Michelin-godkänd verkstad. Det gör att du kan förlänga däckets livslängd.

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+