Inspektion av däck på en lastbil

Inspektion av lastbilsdäck Hjälp och råd

Inspection des pneus sur un camion

Rätt lufttryck för lastbils- och bussdäck

Att välja och bibehålla rätt lufttryck är avgörande för optimal prestanda.

Lufttryck

Att välja och bibehålla rätt lufttryck är avgörande för optimal prestanda.

Däcket är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och vägytan.

Det är avgörande för säkerheten för både användare och gods som transporteras. För en given last och typ av arbete, under tydligt definierade förhållanden, finns det bara ett lämpligt lufttryck.

Lufttrycket i däcket är avgörande för att det ska fungera korrekt: det är detta tryck som både stöder och förflyttar laster eller personer:

 • Säkert
 • Hållbart
 • Ekonomiskt
 • Bekvämt

I de undersökningar som Michelin har genomfört framstår lufttrycket som en av de underhållspunkter som ofta inte kontrolleras och underhålls så bra som det borde.

Lufttryck och säkerhet

Felaktigt lufttryck har en negativ inverkan på vissa grundläggande aspekter av säkerhetsprestanda, t.ex:

 • Stommens hållfasthet
 • Fordonets stabilitet och väghållning
 • Grepp
 • Känslighet för trottoarkanter

Variation i lufttryck

Ett däck kan tappa tryck av olika anledningar:

 • Fälgens lufttäthet (t.ex. sprickor eller svetsar)
 • Ett hål som går genom strukturen
 • Naturlig infiltration genom komponenter

Förutom däcktrycksövervakningssystem är en regelbunden, visuell tryckkontroll med en tryckmätare det vanligaste sättet att upptäcka problem med luftläckage.

rätt lufttryck

rätt lufttryck

SKÄL FÖR KONTROLL AV LUFTTRYCKET

■ Samtliga däck på fordonet bör kontrolleras:

 • För lågt lufttryck leder till en onormal ökning av driftstemperaturen, vilket kan leda till skador på de inre komponenterna. Dessa skador är oåterkalleliga och kan leda till att däcket förstörs och snabbt töms på luft.
 • Konsekvenserna av att köra med otillräckligt tryck i däcken är inte nödvändigtvis omedelbara och kan till och med visa sig först efter att trycket har korrigerats.
 • Även reservdäcket bör kontrolleras.
 • Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet på kalla däck eller vid service med en kalibrerad tryckmätare.
 • Otillräckligt lufttryck ökar också risken för vattenplaning.
 • För högt tryck kan orsaka snabbt och oregelbundet slitage och ökad känslighet för stötar (skador på slitbanan, skador på däckstommen).
 • Även om däcken fylls med kväve måste trycket kontrolleras regelbundet.

image 2020 07 08 15 16 01 011

Viktiga försiktighetsåtgärder

 • Däcktrycket måste kontrolleras på kalla däck vid omgivningstemperatur. Trycket ökar vid användning: minska aldrig trycket i ett varmt däck.
 • Pumpa aldrig upp ett däck som har gått med för lågt tryck utan en noggrann inspektion, både invändigt och utvändigt.
 • För lågt lufttryck kan leda till att däcken körs vid onormalt höga temperaturer, vilket leder till termisk nedbrytning av däckets komponenter. Nedbrytningen är irreversibel och kan leda till att däcket snabbt töms på luft.
 • Undertryck leder till:
  • En ökning av rullmotståndet och därmed fordonets bränsleförbrukning
  • En minskning av däckets livslängd (körsträcka)
  • Påverkan på fordonets köregenskaper och säkerhet
  • En minskning av stommens motstånd vilket begränsar möjligheterna till regummering
 • Övertryck minskar:
  • Säkerhet och åkkomfort
  • Grepp
  • Däckens livslängd (körsträcka), särskilt på drivaxeldäck
 • Däcktryck över 10 bar (145 PSI) rekommenderas inte för normal körning på motorväg.
 • Däcktryck på kalla däck som ligger mer än 0,6 bar (8 PSI) under de rekommenderade värdena måste omedelbart korrigeras.
 • De gällande föreskrifterna i det land där däcken används måste alltid följas.
 • Använd en noggrann, regelbundet kalibrerad tryckmätare och hantera den varsamt.
 • Om trycket i ett varmt däck som kontrolleras är lägre än det rekommenderade trycket, måste däcket demonteras och kontrolleras i enlighet med säkerhetsanvisningarna.
 • Om ett däck verkar betydligt varmare än de andra, måste det också demonteras och kontrolleras enligt säkerhetsanvisningarna.
 • Däcken på samma axel skall normalt ha ungefär samma lufttryck.
 • Trycket bör kontrolleras 24 timmar efter att ett däck har monterats.
 • Däck för kommersiella fordon ska pumpas till ett tryck som är relevant för last, hastighet och användningsförhållanden.
 • Riktlinjer för tryck visas i belastnings-/trycktabellerna.
 • Att använda rätt tryck är avgörande för att däcket ska fungera på ett säkert sätt.
 • Ventilkåpan är den primära lufttätningen och måste alltid vara monterad

(OBS. Ventilkärnan fungerar som en envägsventil som gör att däcket kan pumpas upp; den ska inte betraktas som en tätning).

Däcktryckets inverkan på kilometerresultatet

Undertryck med 1,5 bar (21,7 psi) = 10% prestandaförlust

inflytande

inflytande

Däcktryckets inverkan på bränsleförbrukningen

Lufttrycket har ett bevisat inflytande på bränsleförbrukningen. Ett olämpligt lufttryck ökar däckens rullmotstånd och därmed fordonets bränsleförbrukning.

Undertryck med 1,5 bar (21,7 psi) = 1% överkonsumtion
Överförbrukning när däcken pumpas till 7,5 bar (109 psi) och inte det rekommenderade 9 bar (130,5 psi), dvs. 17% överpumpning

bränsleförbrukning

bränsleförbrukning

Tipsruta om kontroll av däcktryck

Picto rätt tryck sida 75 Hjälp och råd

Tips box about tyre pressure check

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+