Endast förfrågningar från Sverige accepteras

common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
1-20 21-199 200+
common.error.invalidField:This field is invalid

Fält med en (*) är obligatoriska

common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
Jag samtycker till att mina personuppgifter används för att få nyhetsbrev och kommersiell reklam från Michelin via e-post.***
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid

Fält markerade med (*) är obligatoriska fält

Allmänna villkor

**Jag vill bli kontaktad av Michelin Nordic AB och deras respektive dotterbolag (nedan kallade "Michelin") i framtiden via e-post för information, individuell rådgivning och/eller reklamändamål, och för att få ett personligt nyhetsbrev. För detta ändamål ger jag Michelin tillstånd att använda spårningsteknik som spårar mitt mottagande, min öppning av e-post, min nedladdning och mitt klickbeteende för att skapa en personlig användarprofil. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke genom att kontakta Michelin Nordic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, Sverige eller legal.general@michelin.com. Jag kan hitta den tillämpliga sekretesspolicyn på https://www.michelin.se/integritet

1. Genom att klicka på "Skicka" ger du Michelin Nordic AB (nedan kallat "Michelin") i uppdrag att inhämta en icke-bindande offert från en lämplig däckhandlare för det urval av Michelin-produkter som du har gjort. I denna process agerar Michelin endast som en mellanhand mellan dig och däckhandlaren. Den däckhandlare som Michelin föreslår är inte bindande för dig. Du bekräftar att erbjudandet kan ändras och inte är bindande; mellan erhållandet av det icke-bindande erbjudandet och ingåendet av köpet mellan dig och respektive däckhandlare kan det förekomma avvikelser i de allmänna kommersiella villkoren (såsom pris, leveransvillkor etc.). Den slutliga förhandlingen och överenskommelsen om försäljningsvillkoren för de Michelin-produkter som ingår i ditt urval kommer uteslutande att äga rum mellan dig och respektive däckåterförsäljare.

2. Genom att klicka på "Skicka" godkänner du också att Michelin, i syfte att behandla beställningen - särskilt i samband med erhållandet av den icke-bindande offerten - får samla in och behandla de uppgifter du har angett i samband med det val du har gjort, och särskilt vidarebefordra dem till däckhandlaren som utarbetar den icke-bindande offerten; beroende på dina uppgifter kan dessa angivna uppgifter vara personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

3. Michelins ansvar inom ramen för detta uppdrag är uteslutet, utom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet. Detta gäller även vid anlitande av ombud för Michelin. Michelin är under inga omständigheter ansvarig för indirekta skador eller följdskador, såsom utebliven vinst.

4. Allmänna villkor för leverans av produkter till kunder från Michelin Nordic AB (MNAB) i dess aktuella version ska gälla. Dessa finns tillgängliga på https://www.michelin.se/allmannavillkor.

5. Michelin Nordic AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna hantera den beställning du gör. De personuppgifter som samlas in och behandlas för detta ändamål kommer att lagras i minst 12 månader. Detta inkluderar inte uppgifter som lagras utöver denna period som bevis inom ramen för lagstadgade lagringsperioder.

Användningen av uppgifterna är begränsad till Michelin-anställda och/eller tjänsteleverantörer under kontrakt med Michelin. En av dessa tjänsteleverantörer är baserad i USA. För att garantera tillräcklig säkerhet när det gäller dataskydd har standardklausuler för dataskydd som utfärdats av Europeiska kommissionen överenskommits. Du kan få mer information om detta från vårt dataskyddsombud. Du har rätt till tillgång, rättelse, invändning, begränsning av behandling och radering av dina uppgifter och du kan begära portabilitet av dina uppgifter.

Om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot dataskydds- eller integritetslagstiftningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Du hittar ytterligare information om dina rättigheter när det gäller dataskydd hos Integritetsskyddsmyndigheten på https://www.imy.se/

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+