trucks road

Allt du behöver veta om europeisk märkning av lastbilsdäck

Vad du behöver veta om europeisk märkning av lastbilsdäck

 

Det är inte alltid lätt att välja rätt däck för din lastbil. Grundläggande i ditt beslut måste vara din verksamhets unika förutsättningar och hur du avser att använda däcken. Utöver val av däcklinje och däckmönster som måste bestämmas vid inköpstillfället, är livslängd, säkerhet och bränsleförbrukning andra viktiga parametrar som måste beaktas för att du skall kunna välja de däck som bäst passar dina behov. Europeiska kommissionen erbjuder sedan 2012 ett verktyg för däckklassificering som ger proffesionella användare information om däckens bränsleeffektivitet, bullernivå och väggrepp på vått underlag.

Från den 1 maj 2021 införs ändringar i detta klassificeringssystem som gör det mer omfattande och tydligare för att hjälpa dig i välja rätt däck. 

I denna guide får du all information som du behöver om dessa ändringar och vad de innebär för dig när du väljer däck för din fordonspark.  

 

En effektivitetsindikator för lastbilsdäck

Det främsta målet med det europeiska däckklassificeringssystemet är att ge transparant information om däckprestanda baserat på tre huvudkriterier som mäts på nya däck:

Rullmotstånd

pictos trans resistance

bromsförmåga på vått underlag

pictos trans pluie

Externt ljudnivå

pictos trans son

Hur däcket placerar sig i dessa tre klassificeringsskalor ger dig faktabaserad information om rullmotstånd, säkerhet och ljudnivå, och därmed kan du göra relevanta jämförelser vid köptillfället. 

Ett däck med ett bra betyg hjälper dig att minska bränsleförbrukningen och därmed kostnaderna (det är en post som står för 20–25 % av ett transportföretags kostnader), samtidigt som du får en hög säkerhets- och komfortnivå. Det är följaktligen en bra kompromiss mellan dessa tre parametrar. 

 

Förstå det europeiska däckklassificeringssystemet


Vad ändras från och med den 1 maj 2021:

  • Med avseende på märkningsinformation, handlar den första ändringen om rullmotstånd och inbromsning på vått underlag. Klasserna F och G försvinner och inkluderas nu i klass E, den lägsta prestandaklassen.
  • Intervallet för extern ljudnivåklass kommer inte längre att representeras av ljudvågor utan av bokstäver från A till C. Bullervärdet anges dock fortfarande i decibel.
  • Utöver denna ändring visas nu ytterligare en symbol på däcket om det är lämpligt för svåra snöförhållanden: 3PMSF (symbolen med ett berg med tre toppar och en snöflinga) som indikerar vinterdäck särskilt konstruerade för att garantera tillräckligt grepp och mobilitet för vinterförhållanden.
  • Märkningsinformationen kommer att vara mer tillgänglig för slutkonsumenten vid köptillfället och backas upp av en ny offentligt tillgänglig databas som ger mer teknisk information.

etiquetage europeen v1

1 och 2 – Indikatorerna ”rullmotstånd” och ”bromsförmåga på vått underlag” visas på en skala från A till E.

3 – Indikatorn ”externt ljudnivå” klassificeras i decibel och tilldelas en av tre klasser (A, B eller C).  

4 – 3PMSF-symbolen visas bredvid ljudnivåindikatorn om däcket är kvalificerat.  

5 - En QR-kod associerad med den europeiska EPREL-databasen ger all information angående märkning och ett detaljerat informationsblad som omfattar ytterligare teknisk information om ett däck, till exempel dess lastindex och hastighetsindex och i singel eller tvillingmontage, i förekommande fall. Detta informationsblad kommer även att finnas på alla våra produktsidor för lastbilsdäck.

6 - Tillverkarens namn och däckdimensioner.

Var kan jag hitta ett däcks europeiska märkning?  

Vi rekommenderar att du går igenom denna information innan du väljer däck.

Den europeiska märkningen finns:

  • på produktsidorna för våra lastbilsdäck på denna sajt
  • i kataloger och annan kommersiell dokumentation som presenterar vårt sortiment av lastbilsdäck
  • i våra digitala beställningsverktyg (endast tillgängliga för våra handlare eller våra direkta slutkunder)
  • på e-handelssajter som säljer lastbilsdäck online

Dessutom kommer klassificeringsinformationen även att framgå på din inköpsfaktura (detta är återförsäljarens ansvar).

Varför införs dessa ändringar? 

Ändringarna för däckmärkning som träder i kraft den 1 maj 2021 förstärker den Europeiska kommissionens åtagande om att ytterligare förbättra vägsäkerheten och minska koldioxidutsläppen.

 

Prestandaskillnader som bör beaktas

Däckens energieffektivitet

resistance roulement picto

Däcken står för 20–30 %  av fordonets energiförbrukning. Rullmotståndet varierar från ett däck till ett annat. Däckvalet kan därmed ha en väsentlig inverkan på ett fordons bränsleförbrukning. En lastbil utrustad med däck i C-klassen kommer att förbruka cirka 0,6 liter mer bränsle per 100 km än en lastbil utrustad med däck i B-klassen. Detta motsvarar besparingar på 800 € (8 000 kronor) per 100 000 km (1).

Det är även värt att komma ihåg att bränslebesparingar även kan uppnås genom att regelbundet kontrollera däcktrycket och utbilda förare hur man kör energisnålt. 

visuel energie

Bromsförmåga på vått underlag

pluie

Mellan två klasser (t.ex. mellan klasserna B och C), reduceras bromssträckan med cirka 3,5 meter för en lastbil som bromsar ned från 60 till 20 km/t(2)
För maximal säkerhet: Kom ihåg att bevara ett tillräckligt säkerhetsavstånd från fordonet framför dig och kontrollera däcktrycken regelbundet för ett bättre grepp. 

visuel distance v2

Däck påverkar bullerstörningar

bruit picto

Bullerstörningar som orsakas av vägtrafik ska inte underskattas. Och däck medverkar till bullerstörningar. Vägbanebuller beror lika mycket på däcktyp som vägunderlag. Klassificeringen från en ljudvåg till en annan motsvarar 3 dB, dvs. en 50 %-ig minskning av externt buller(2)

bruit image

Så här säger en expert: För bästa val ska du först tydligt definiera dina behov 

”Ett användbart verktyg för att vägleda ditt val baserat på dina behov, men det täcker inte allt.”   

Det europeiska däckklassificeringssystemet är ett öppet jämförelseverktyg som hjälper dig att välja däck som bäst passar dina användningsbehov.  
Men kom ihåg att inte alla kriterier som ingår i märkningen är av samma betydelse för alla. Därför ska du först fastställa dina prioriteringar så att du kan göra det bästa valet. Vid till exempel exklusiv stadskörning kan du eventuellt prioritera ett bra betyg vad gäller vägbanebuller och väggrepp på vått underlag. Men om du behöver däck för långdistanstransport kan det vara grundläggande med ett bra betyg gällande rullmotstånd för att se till att bränsleförbrukningen hanteras så effektivt som möjligt. Till sist: Detta klassificeringssystem är inte uttömmande och beaktar inte andra lika viktiga kriterier som till exempel däckens livslängd, dess fortsatta prestanda i takt med att det slits och möjligheterna till mönsterskärning eller regummering eller till och med dess sidogrepp.
Därför rekommenderar vi dig att ta kontakt med din däckspecialist för hjälp med att tydligt fastställa dina köpkriterier baserat på din typ av verksamhet och dess behov. 

photo ana gonzalez 2

Ana Gonzalez 

Europeisk produktmarknadschef för affärslinjen långdistanstransport

För mer information om däckmärkning kan du besöka Europeiska kommissionens webbplats.

Juridisk information

(1) Michelins interna simulering utfördes i januari 2021 med hjälp av Europeiska kommissionens räknare för bränslebesparing för 40 % stads- och 60 % motorvägskörning. Bränslepris (diesel) uppskattat till 1,30 € (13 kronor)/liter. Uppskattade besparingar per 100 000 km körsträcka med däcken. 
(2) Intern studie utförd i november 2020 i Clermont-Ferrand (Frankrike) på Michelins testbana i Ladoux med inbromsning från 60 till 20 km/t, utfört med en 4x2 lastbil utrustad med 315/80R22.5 MICHELIN X® MULTITM Z B-klassdäck, jämfört mot SRTT C-klasstestdäck, baserat på mätprotokollet enligt UNECE-förordningen R117, uppdaterad den 23 november 2011.
(3) Uppskattning utförd internt av Michelin år 2016, som jämför skillnaden i vägbanebuller mellan en lastbil utrustad med B-klassdäck och en lastbil utrustad med C-klassdäck.

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+