THE MAG nr 1 – APRIL 2021

post thumb large rolling through the decades large

post thumb large rolling through the decades large

#KNOWYOURLEGENDS

 

Rulla genom decennierna

Den som sagt att vi inte behöver återuppfinna hjulet, visste inget om däck! I över ett sekel har Michelins innovationer varit banbrytande inom transportbranschen. Läs vidare om några viktiga milstolpar i historien.

 

post thumb vecto
#ON THEROAD WITH…

”Vecto förändrar vår inköpsstrategi”

post thumb small labeling
#VOXPOP 

Det senaste snacket inom däckmärkning

post thumb 3 tips
#TOP TIPS

Tre tips när du ska välja däck för dina nya lastbilar

post thumb sustainable mobility grey

post thumb sustainable mobility grey

#SPOTLIGHT

 

Hållbar mobilitet: allting hänger samman!

Nya regler kräver att fordonsparker är säkra, effektiva, tillgängliga och gröna.

 

michelin site section newsletter titre

michelin site section newsletter titre

Genom att ange min e-postadress och klicka på prenumerera, samtycker jag till att ta emot information, erbjudanden och tips från Michelin Nordic AB. Du kan när som helst avregistrerar dig genom att klicka på länken längst ner i varje e-postmeddelande. Nedan kan du läsa om vår behandling av personuppgifter.

_ *
Du är
  • Jag är en professionell användare av däck och relaterade tjänster
  • Jag är en Återförsäljare av däck och relaterade tjänster
  • annat
0


Information om dataskydd
Michelin Nordic AB (“Michelin”) behandlar dina personuppgifter (dvs. kontaktuppgifter) som personuppgiftsansvarig enbart i syfte att skicka marknadsföringsmeddelande.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är ditt samtycke.
Användningen av uppgifter är reserverad för Michelin-anställda.
De uppgifter som samlas in och behandlas inom ramen för detta kommer att lagras tills ditt samtycke återkallas. Detta gäller inte uppgifter som enligt lag behöver lagras under en längre period.
Du har rätt enligt lag att få tillgång till dina uppgifter, korrigera eventuellt felaktiga eller ofullständiga uppgifter, motsätta dig behandling av dina uppgifter och begränsa information som gäller dig. Vidare har du också rätt att begära att uppgifter raderas eller tas bort samt rätt till dataportabilitet. Fullständig information om Michelins behandling av personuppgifter finns på https://www.michelin.se/integritet
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta Michelin på mailadress legal.general@michelin.com eller brev till Michelin Nordic AB, Box 47 175, 100 74 Stockholm, eller per telefon 020 - 0883976 eller på kontaktformulär på vår webbplats. Om du inte är nöjd med hur Michelin behandlar dina uppgifter, har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Mer information om rättigheter finns på IMY hemsida: https://www.imy.se/

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+