mag3 tnt header copy

För att jag är på gott humör... Hur kan åkeriägare hålla sina förare på gott humör?

Publicerat den 17 oktober 2021 - 6 Minut(ers) läsning

Att köra lastbil är ett tufft jobb som inte drar till sig tillräckligt många unga människor för att ersätta de tusentals förare som pensioneras varje år. Vi har pratat med tre åkeriägare i Polen och Rumänien där denna kris är särskilt akut, om hur de lockar och behåller sina förare. 

 

Lyssna på podden:

Antingen det beror på tuffa arbetsförhållanden, låg lön, säkerhetsaspekter eller bara bilden det förmedlar, så har det skadat lastbilsförarnas jobb på senare år... Men vår ekonomi är fortfarande till stor del beroende av det, eftersom i stort sett alla varor transporteras på väg vid någon tidpunkt. Därför är det viktigt att hitta sätt att göra det attraktivt att köra lastbil igen! 
Om transportföretag ska lyckas med att rekrytera unga förare, så måste de erbjuda konkreta garantier och förmåner i ett försök att lyfta den fläckade bilden av ett yrke. 

Locka med förare ombord

Att anställa förare är inte alltid så lätt. Det har visat sig att det ofta handlar om att presentera mycket konkreta delar i jobbet. “Under den inledande intervjun, pratar vi om arbetstider, bonus för ekokörning och liknande”, säger Władysław Tworkowski(1), chef för Montana, ett internationellt transportföretag i Przasnysz, Polen. “Att få sin lön i tid, lediga helger och att arbeta med en välskött flotta är sådant som nyanställda noga beaktar”.
 
På grund av branschens dåliga image, måste transportföretag arbeta dubbelt så hårt för sitt rykte. “Förare samlar in åsikter på vägen, de går från mun till mun. Du kan marknadsföra dig i branschmedia eller tidningar, men i realiteten är det förare som lockar andra förare”, förklarar Michał Jamka(2), chefen på Glob Truck i Ostrołęka, också i Polen. “Om en förare får veta att jobbet ger en skälig lön och att det är välorganiserat så att han får mer tid hemma, så är det avgörande.”

Argument som håller humöret uppe

Det samma gäller för att behålla nuvarande förare: det handlar om att erbjuda bästa möjliga arbetsvillkor och att visa upp bästa möjliga image. “För närvarande, uppskattar både erfarna och yngre kollegor arbetsvillkoren i vårt företag”, förklarar Dan Adrian Bejușcă(3), stolt, chef på Volanul de Aur, ett rumänskt kyltransportföretag. “Våra arbetstider är flexibla, våra förare kan ta lediga dagar när de behöver och vi erbjuder bonusar för arbete på lördagar och för att hålla lastbilarna snygga.”
 

Han nämner att goda relationer och ömsesidig respekt också är viktiga delar för att kunna behålla förare på längre sikt. Władysław från Montana-företaget i Polen lägger till att välskötta lastbilar också är viktigt: “Förutom arbetstider, frågar nya förare främst om skicket på lastbilarna de ska köra, det är det viktigaste för dem.”
 
Sådana argument är särskilt viktiga för att övertala yngre förare att arbeta för företaget i en värld där många av dem luras iväg till västeuropeiska företag på grund av högre löner. “Unga förare tar vad polska transportfirmor kan erbjuda, men de letar alltid efter bättre villkor, vilket är förståeligt”, säger Michał Jamka från Glob Truck. “Vi försöker reagera på situationen så gott vi kan, men det verkar inte finnas någon lösning just nu.
“Företagets pålitlighet, att slippa oron som ett bra jobb kan garantera, självkänslan samt välskötta lastbilar bidrar till att förarna stannar längre” noterar Dan Adrian Bejușcă.

Att hantera generationsgapet

Till detta kommer att åkeriägare även måste observera en annan aspekt som kan ödelägga harmonin i deras team: klyftan mellan unga förare och de med erfarenhet. Införande av tekniska verktyg såsom farthållare, avståndsradar och telematik har förvandlat föraryrket och det kan skapa ett generationsgap. “Det är lättare att komma överens med yngre förare, de är t.ex. mottagligare för förslag om ekokörning, som ger besparingar för företaget”, säger Władysław. “Äldre förare anser alltid att de vet bättre. Tack vare telematik kan vi se vad förarna gjort fel, när de bromsat för hårt osv. Unga förare är väldigt öppna för sådant, medan äldre blir förolämpade. De säger att erfarenheten räcker, att de inte behöver sådana tekniska verktyg.
 
Med det sagt anser Dan Adrian Bejușcă i Rumänien att alla har sina brister och kvaliteter oberoende av ålder, och det är hans erfarenhet, “det finns en hög nivå av intresse både från erfarna och nya förare som önskar förbättra sina färdigheter.” En sak är säker: i vått som torrt har lastbilsvärlden alltid utvecklats och det finns inget hinder för detta i en nära framtid.

 

 

mag3 tnt title

mag3 tnt photo

mag3 tnt photo

Håll dem motiverade
Lastbilsförare utsätts hela tiden för nya regler och metoder. Försäkra dig om att de har starka orsaker att följa dem, exempelvis genom att ge bonus för ekokörning eller med hjälp av gott underhåll av deras fordon.
 

Upprätthåll lugnet
Ibland kan konflikter uppstå mellan förare och deras chefer. Alla åkeriägare som vi talade med nämnde respekt och att lyssna som det viktigaste för att undvika eskalering: se alltid till att de känner sig bekräftade och tala öppet så att missförstånd undviks.

Skydda dem
Covid-19-pandemin utsätter särskilt lastbilsförare för smittorisk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla förare undan skada, och använd alla de tekniska verktyg som hjälper dem att köra så säkert som möjligt.

Håll dem motiverade
Lastbilsförare utsätts hela tiden för nya regler och metoder. Försäkra dig om att de har starka orsaker att följa dem, exempelvis genom att ge bonus för ekokörning eller med hjälp av gott underhåll av deras fordon.
 

Upprätthåll lugnet
Ibland kan konflikter uppstå mellan förare och deras chefer. Alla åkeriägare som vi talade med nämnde respekt och att lyssna som det viktigaste för att undvika eskalering: se alltid till att de känner sig bekräftade och tala öppet så att missförstånd undviks.

Skydda dem
Covid-19-pandemin utsätter särskilt lastbilsförare för smittorisk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla förare undan skada, och använd alla de tekniska verktyg som hjälper dem att köra så säkert som möjligt.

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+