majortrends header

Vad vi kan förvänta oss i den europeiska transportsektorn för 2023 och därefter

Publicerat den 13 december 2022 - 5 Minut(ers) läsning

Mer online-försäljning, större hållbarhet, elektrifiering, mer digitalisering, mer innovation... Ingen åkerichef, oavsett åkeriets storlek missar dessa fyra väsentliga trender på kort- och medellång sikt i vägtransportbranschen. Låt våra två Michelin*-experter bespara dig tid genom att ge dig de viktigaste resultaten
 

majortrends portrait

Nathalie Duroux, direktör kund- och marknadsinformation för lastbilsdäck Michelin
Laurent Tridemy, chef för insikt och strategisk framsyn

 

majortrends img1 ecommerce


Nr 1: E-handel har ställts in på att ta fart

Medan den elektroniska handelssektorn redan visade en stadig tillväxt före pandemin, så gjorde de generella nedstängningarna att det slog igenom taket. Gemensamt för EU-länderna genererade e-handeln en total intäkt på 757 miljarder euro 2020(1).

I Europa, gick den digitala användningen från 81 % till 95 % som en följd av COVID-19-krisen: en ökning som skulle tagit två eller tre år i de flesta branscher enligt den tillväxttakt som gällde före pandemin(2). Och trenden förmodas fortsätta.

Notera att medan konsumenterna gör mer och mer av sina köp på nätet så har deras förväntningar ökat, speciellt vad gäller omedelbarhet. Leverans i kvasi-realtid av gods har blivit det nya normala i alla sektorer

Nr 2: Hållbar mobilitet är ett måste

Den största utmaningen som transportsektorn står inför är minskningen av utsläppen för att bli mer hållbara. Förordningarna blir hela tiden strängare och strängare, speciellt med den nya standarden för beräkning av fordonens energiförbrukning - VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool).

För last mile delivery leveranser i stadsområden är leveransfordonen redan på väg att elektrifieras.

Och ändå, enligt IHS kommer 90 % av medeltunga och tunga fordon fortfarande att köra på diesel 2030. 2035 kommer de att stå för 64 % fordonsförsäljningen. Den siffran förväntas inte sjunka under 50%-strecket förrän efter 2040 och dieseldrivna fordon kommer att vara i majoritet på vägarna fram till 2050(3).

Till detta, baserat på prognoser och även kostnaden för tekniker samt rättsliga hinder:

  • Diesel förväntas kvarstå som det mest konkurrensmässiga valet vad gäller kostnader och det dominerande bränslet för vägtransporter fram till 2040.
  • Hybrid-fordon skulle kunna stärka dieselns motståndskraft vid påtryckningar på utsläpp av växthusgaser och föroreningar.
  • Naturgas verkar bli bränslet som är mest jämförbart med diesel vad gäller totalkostnaden för ägarskap och det hjälper även till att minska utsläpp av kol och föroreningar

majortrends img2 sustainability

majortrends img3 digitalisation

Nr 3: Digitalisering för åkerioptimering

När vi pratar digitalisering, har vi inte bara alla fraktplattformar i tankarna, utan även den telematik-aspekt där uppkopplade lastbilar nu möjliggör förebyggande underhåll.

Telematik  gör det möjligt att samla in data som artificiell intelligens som sedan kan användas för att optimera åkerihanteringen.

I Europa idag är 38% (4) av fordonen som väger över sex ton uppkopplade.

På medellång sikt skulle digitalisering göra det möjligt att länka alla dataflöden och faktorer...

Nr 4: Pågående innovationer

Innovation inom transport får oss oundvikligen att tänka på självkörande fordon, där vi kan urskilja fem nivåer av autonomi (från 1 till 5). Nivå 1 motsvarar förarstöd, medan nivå 5 är ett helt självkörande fordon. Nivå 3, ett till hälften självkörande fordon förväntas uppnås 2025.

Nivå 5 ligger än så länge långt borta, men det kommer att främja plutonering (användning av vägkonvojer eller platoner), vilka kommer att minska det ekologiska avtrycket (eftersom minskad bränslekonsumtion minskar koldioxidutsläppen) och förbättrar säkerheten (genom att minska risken för mänskliga fel, särskilt nödbromsning).

Detta är en teknik som gradvis lanseras, men som inte kommer att ha mognat förrän 2035, men som vi redan nu bör har i åtanke.

majortrends img4 innovations


 


De viktigaste trenderna inom vägtransportsektorn i korthet

 

se take in at a glance

Källor

* Intervju med Nathalie Duroux och Laurent Tridemy genomförd den 6 oktober 2021.

(1)   FEVAD-rapport - https://www.fevad.com/chiffre-cles-2021-fevad/
(2)   https://www.lorienglobal.com/en/insights/ecommerce-in-europe
(3)   https://ihsmarkit.com/index.html
(4) Analys och rapporter från BCG och Berg Insight 2021

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+