retreadingtyres header

Regummering av lastbilsdäck: att skilja fakta från fiktion

Publicerat den 31 mars 2022 - 5 Minut(ers) läsning

Låt oss skingra alla missuppfattningar om regummering, en gång för alla. Få reda på varför Michelins regummering inte bara har blivit en ekonomisk fråga utan även en ekologisk fråga för transportföretagen, inklusive små åkerier. David Cardoso*, produktkategorichef för regummering hos Michelin**, berättar mer för oss.
 

retreadingtyres portrait

David Cardoso produktkategorichef – regummering lastbil och buss – EMEA** hos Michelin

 

Regummerade lastbilsdäck ger verkliga kostnadsbesparingar

SANT – I genomsnitt kostar ett regummerat däck 40 %*** mindre än ett nytt däck, även om det ofta innehåller samma gummiblandning och tekniker samt bibehåller prestandanivån som ett nytt däck.

MICHELIN-stommarna är från början designade för att regummeras och i vissa fall även flera gånger beroende på typ av användning

Regummerade lastbilsdäck är mindre tillförlitliga

FALSKT – Regummering består av att ersätta ett nedslitet däckmönster med ett nytt. Utfört av experter på en stomme av god kvalitet, levererar det regummerade däcket en jämförbar prestanda med ett nytt däck vad gäller säkerhet, robusthet, effektivitet och körsträcka.

Och ändå fanns det under lång tid en föreställning om att däckmönsterdelar som ligger vid vägrenen endast kommer från regummerade däck. Det är inte sant, men det höll liv i missuppfattningen.

Ett däck kan regummeras upp till tre gånger, beroende på stommen och typen av användning

SANT – Antalet regummeringar beror på stommens skick när mönstret är nerslitet, och särskilt potentialen. Däck som används för arbetssättsanvändning kan regummeras två gånger med MICHELIN Remix eller t o m tre gånger med RECAMIC eller Laurent Retread. Tekniskt sett, "cirkulerar" stommen inte så mycket (den går inte runt så många gånger). Detta är inte fallet för långdistanstransporter, där motor/bromsmomentet används mindre. För denna typ av drift, regummeras däcket normalt endast en gång vilket kan täcka upp till en miljon kilometer***!

Däckstommen har ingen betydelse för regummeringen

FALSKT – det är en nyckelfaktor. För att få en regummering av god kvalitet, behöver du ett robust hölje. Utmärkt support, kombinerat med expertis från professionella, ger ett regummerat däck som utför ett utmärkt jobb.

Stommar av hög kvalitet kan regummeras under hela deras livstid, tills de nått den lagstadgade gränsen (ex. tio år i Storbritannien).

Regummering är inget för åkerier med små lastbilar

FALSKT - Regummering passar för åkerier av alla storlekar! De levererar tre fördelar som inte är oansenliga för deras däckbudget, nämligen pris, kilometer och flexibel användning. Regummering är bra för miljön, eftersom det maximerar användningen av råmaterial och minskar mängden avfall som ska återvinnas.

Michelin var pionjär inom regummering

TRUE – Michelin är en huvudaktör inom regummering med över 60 års erfarenhet, som en följd av deras utbud av nya däck. Regummeringsteamen har ett nära samarbete med teamen för nya däck, ända från början av projektet. I genomsnitt sparar regummering 70% råmaterial i jämförelse med ett nytt däck***.


Tre bra skäl till att regummera däck

    

se three good reasons to retread tyres


Michelin-koncernens tre regummeringsmärken
 

retreadingtyres brand1

Michelin REMIX® (European) – Premium

  • Regummering enbart på Michelin-stomme.
  • Bibehåller prestandan för nya MICHELIN-däck (säkerhet, robusthet, effektivitet, körsträcka, osv.)


retreadingtyres brand2

Michelin RECAMIC (global)

  • Mönster gjorda i Frankrike i en MICHELIN-anläggning.
  • Säljs till partner som har regummeringsverkstäder.
  • Ingen exklusivitet vad gäller stommar
  • Teknisk rådgivning och support av MICHELIN-experter


retreadingtyres brand3

Laurent RETREAD (huvudsakligen i Frankrike / Tyskland / Schweiz / Benelux och Spanien)

  • Lokal regummering i Avalon-fabriken i Frankrike (Bourgogne – Franche Comté).
  • Ingen exklusivitet vad gäller stommar


Källor

* Intervju med David Cardoso genomförd den 29 oktober 2021
**Europa, Mellanöstern och afrikanska zoner
***Alla angivna siffror i denna artikel är från Michelins franska vitbok: “Pour en finir avec les idées reçues sur le recreusage et le rechapage”. 

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+