post toptips urban access regulations herobanner

3 saker du behöver veta om tillträdesregler i städer

Publicerat den 1 september 2021 - 3 Minut(ers) läsning

Den som har tillbringat tid på europeiska vägar har sannolikt sett en utvidgning av lågutsläppszoner (LEZ), vägtullar och andra initiativ för att minska luftföroreningar. Vad exakt är dessa LEZ? Och vad behöver lastbilsförare veta innan de kör in i stadscentrum? Om du vill skydda miljön ౼ och undvika rejäla böter ౼ läs vidare!

 

Under det senaste året har medborgare runt om i världen ändrat på sitt sätt att ”shoppa”. De har vänt sig till online-leverantörer och skapat ett oöverträffat uppsving i hemleveranser. På grund av denna trend och en allmän ökning av föroreningar och buller, letar städer över hela Europa efter sätt att minska trafikstockningarna och öka invånarnas livskvalitet. Många städer inför tillträdesregler för att begränsa fordonstrafiken i tungt trafikerade stadskärnor. Det här behöver du veta. Men först några termer inom tillträdesregler i städer.

Lågutsläppszoner (LEZ) är avgränsade områden i en stad eller ett storstadsområde från vilka fordon som förorenar mest är förbjudna.

En nollutsläppszon (ZEZ) är en LEZ där endast nollutsläppsfordon (ZEV) är tillåtna

Ultralågutsläppszoner (ULEZ) har en avgift som tas ut för de mest förorenande fordonen i centrala London.

 

michelin site blocs texte astuces

 

Reglerna varierar beroende på land och stad: 

Om din resa tar dig genom flera städer eller länder är chansen stor att du kommer att stöta på olika regler under vägen. Kontrollera reglerna i varje stad innan du åker.


michelin site blocs texte astuces copie

 

Detta är bara början: 

Med sikte på ambitiösa koldioxidutsläppsmål kommer EU-städer sannolikt att fortsätta att expandera LEZ. Dessa zoner kommer troligtvis även att utvecklas från LEZ till ULEZ (U står för Ultra) eller till och med ZEZ (Z står för Zero, noll). De flesta zonändringar kommer att meddelas ett år i förväg, så håll utkik.

 

michelin site blocs texte astuces copie 2

 

Det kommer att kosta dig: 

Att fastna i trafiken kostar lastbilsförare i genomsnitt 59€ per timme i förlorad tid och slösat bränsle, så att minska trängseln är inte bara bra för miljön, det är också bra för ditt slutresultat. Dessutom kommer det att kosta dig att ignorera dessa regler. Förvänta dig att betala 80 € i Milano, Italien och Köln, Tyskland; upp till 135 € i Paris, Frankrike, och så mycket som 250 € i Amsterdam, Nederländerna, ifall du brutit mot reglerna och åker fast!*

 

 

KÄLLOR

*Ungefärliga belopp baserade på gällande regler som tillämpas i de angivna städerna från och med den 23 juni 2021. Se tillämpliga stadsregler för att få reda på exakta belopp.

 

 

post toptips urban access regulations photo

post toptips urban access regulations photo

 

 

Gå med i vårt community!

Genom att ange min e-postadress och klicka på prenumerera, samtycker jag till att ta emot information, erbjudanden och tips från Michelin Nordic AB. Du kan när som helst avregistrerar dig genom att klicka på länken längst ner i varje e-postmeddelande. Nedan kan du läsa om vår behandling av personuppgifter.

Du är
Jag är en professionell användare av däck och relaterade tjänster Jag är en återförsäljare av däck och relaterade tjänster annat
common.error.invalidField:This field is invalid
20 eller färre Fler än 20 Jag hanterar inga lastbilar
common.error.invalidField:This field is invalid


Information om dataskydd
Michelin Nordic AB (“Michelin”) behandlar dina personuppgifter (dvs. kontaktuppgifter) som personuppgiftsansvarig enbart i syfte att skicka marknadsföringsmeddelande.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är ditt samtycke.
Användningen av uppgifter är reserverad för Michelin-anställda.
De uppgifter som samlas in och behandlas inom ramen för detta kommer att lagras tills ditt samtycke återkallas. Detta gäller inte uppgifter som enligt lag behöver lagras under en längre period.
Du har rätt enligt lag att få tillgång till dina uppgifter, korrigera eventuellt felaktiga eller ofullständiga uppgifter, motsätta dig behandling av dina uppgifter och begränsa information som gäller dig. Vidare har du också rätt att begära att uppgifter raderas eller tas bort samt rätt till dataportabilitet. Fullständig information om Michelins behandling av personuppgifter finns på https://www.michelin.se/integritet
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta Michelin på mailadress legal.general@michelin.com eller brev till Michelin Nordic AB, Box 47 175, 100 74 Stockholm, eller per telefon 020 - 0883976 eller på kontaktformulär på vår webbplats. Om du inte är nöjd med hur Michelin behandlar dina uppgifter, har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Mer information om rättigheter finns på IMY hemsida: https://www.imy.se/

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+