post toptips urban access regulations herobanner

3 saker du behöver veta om tillträdesregler i städer

Publicerat den 1 september 2021 - 3 Minut(ers) läsning

Den som har tillbringat tid på europeiska vägar har sannolikt sett en utvidgning av lågutsläppszoner (LEZ), vägtullar och andra initiativ för att minska luftföroreningar. Vad exakt är dessa LEZ? Och vad behöver lastbilsförare veta innan de kör in i stadscentrum? Om du vill skydda miljön ౼ och undvika rejäla böter ౼ läs vidare!

 

Under det senaste året har medborgare runt om i världen ändrat på sitt sätt att ”shoppa”. De har vänt sig till online-leverantörer och skapat ett oöverträffat uppsving i hemleveranser. På grund av denna trend och en allmän ökning av föroreningar och buller, letar städer över hela Europa efter sätt att minska trafikstockningarna och öka invånarnas livskvalitet. Många städer inför tillträdesregler för att begränsa fordonstrafiken i tungt trafikerade stadskärnor. Det här behöver du veta. Men först några termer inom tillträdesregler i städer.

Lågutsläppszoner (LEZ) är avgränsade områden i en stad eller ett storstadsområde från vilka fordon som förorenar mest är förbjudna.

En nollutsläppszon (ZEZ) är en LEZ där endast nollutsläppsfordon (ZEV) är tillåtna

Ultralågutsläppszoner (ULEZ) har en avgift som tas ut för de mest förorenande fordonen i centrala London.

 

michelin site blocs texte astuces

 

Reglerna varierar beroende på land och stad: 

Om din resa tar dig genom flera städer eller länder är chansen stor att du kommer att stöta på olika regler under vägen. Kontrollera reglerna i varje stad innan du åker.


michelin site blocs texte astuces copie

 

Detta är bara början: 

Med sikte på ambitiösa koldioxidutsläppsmål kommer EU-städer sannolikt att fortsätta att expandera LEZ. Dessa zoner kommer troligtvis även att utvecklas från LEZ till ULEZ (U står för Ultra) eller till och med ZEZ (Z står för Zero, noll). De flesta zonändringar kommer att meddelas ett år i förväg, så håll utkik.

 

michelin site blocs texte astuces copie 2

 

Det kommer att kosta dig: 

Att fastna i trafiken kostar lastbilsförare i genomsnitt 59€ per timme i förlorad tid och slösat bränsle, så att minska trängseln är inte bara bra för miljön, det är också bra för ditt slutresultat. Dessutom kommer det att kosta dig att ignorera dessa regler. Förvänta dig att betala 80 € i Milano, Italien och Köln, Tyskland; upp till 135 € i Paris, Frankrike, och så mycket som 250 € i Amsterdam, Nederländerna, ifall du brutit mot reglerna och åker fast!*

 

 

KÄLLOR

*Ungefärliga belopp baserade på gällande regler som tillämpas i de angivna städerna från och med den 23 juni 2021. Se tillämpliga stadsregler för att få reda på exakta belopp.

 

 

post toptips urban access regulations photo

post toptips urban access regulations photo

 

 

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+