alternative fuels

Byte till alternativa bränslen: läget för varubilar

Publicerat den 17 oktober 2021 - 5 Minut(ers) läsning

Prohire är ett av Storbritanniens största kommersiella företag för förvaltning av åkerier som servar olika sektorer från livsmedel till avfallshantering liksom logistik och detaljhandel. Som stor anhängare av alternativa bränslen skapade företaget ProGreen, en division med helt koldioxidfria varubilar.

 

mag3 spotlight portrait

  

Micheles Miles, chef för ProGreen - Patrick Skelly, VD hos Prohire

 

Vi bad Michelle Miles, chef för ProGreen, och Patrick Skelly, VD för Prohire, att ge oss deras syn på hur marknaden ser ut och tekniker för varubilar med alternativa bränslen.

 

Är varubilsmarknaden redo att flytta sig bort från diesel?

Michelle Miles: Det har skett en massiv förändring med covid, en förändring i människors inställning. De började med att ge mer uppmärksamhet åt vad som kommer att hända i framtiden och företag ökade hastigheten för sitt sociala ansvarstagande. Idag handlar det inte mer om tidiga användare: företagen förflyttar sig framåt genom att förändra sina åkerier.

Patrick Skelly: Vi började planera utvecklingen av våra elfordon 2019 och skapade ProGreen 2020. Idag finns i stort sett inga företag som inte, på ett eller annat sätt, är engagerade i minskningen av sitt koldioxidavtryck och att förbättra sitt sociala ansvarstagande, för det mesta genom elektrifiering. Men många vet inte var de ska börja sin resa.

 

Idag handlar det inte mer om tidiga användare: företagen flyttar sig framåt genom att förändra sina åkerier till att bestå av elfordon.

Michelle Miles, Chef för ProGreen

 

I ditt jobb ingår även att ge rekommendationer åt dina kunder, eller hur?

M.M.: Absolut. En sak vi är mycket stolta över är att vi kan gå längre än att bara leverera ett fordon. Vi har kunskap och erfarenhet för att stödja våra kunder med infrastrukturval (installation av laddstolpar, bränsletankar m.m.), informera dem om fordonsspecifikationer ... På så sätt behöver de inte förhandla med tio olika leverantörer.

Hur stor andel av ert åkeri kör på el idag?

P.S.: Omkring 10 %. För ett år sedan låg siffran bara på 1 % och jag förväntar mig samma tiofaldiga ökning inom det kommande året eller så. Investeringarna ligger högt, ibland så mycket som tre gånger priset för en gasbil, men del av vårt jobb är att hjälpa företag förstå siffrorna: ibland kostar övergången till el nästan ingenting.

Du säger alltså att besparingarna helt kan kompensera för ett elfordons pris?

P.S.: Det är helt beroende av fordonsanvändningen. Vi ger skräddarsydda beräkningar med hjälp av vår interna telematikprogramvara för att ge en kostnadsberäkning för omställning från diesel till el, tillsammans med råd om lämpligaste lösning vad gäller räckvidd, kraft osv. I London t.ex. när trängselavgifter (som lågutsläppsfordon inte behöver betala) och bränslebesparingar inkluderas, blir det inte bara billigare att gå över till el, utan kostnaden för fordonet kan balanseras helt.

 

Alla hänger med i trenden med elfordon, men vi begränsar oss inte till denna teknik. 

Patrick Skelly, VD på Prohire


 

Så lokala bestämmelser är ett starkt incitament för transportföretag att gå över till el?

P.S.: Ja. Trängselavgifter och lågutsläppszoner införs i många städer i Storbritannien och Europa, så det handlar inte bara om kostnader utan även om tillgängligheten till sådana stadscentra för fordon med förbränningsmotor i en nära framtid.

Elfordon har den mest avancerade koldioxidsnåla tekniken, men den är inte den enda ..

P.S.: Alla hänger med i trenden med elfordon, men vi begränsar oss inte till denna teknik. Vi arbetar med leverantörer inom ett stort teknikområde, så vi har en god utsiktspunkt över vad som finns. Jag tror på att vätgas är framtiden.

M.M.: Saken är den att vi måste förändra tänkesätt och tekniker som har funnits i årtionden. Det är ett helt annat tänkesätt. Men det finns en ny generation i ledande befattningar inom miljö-, social- och företagsstyrning i branschen idag. De utgör den drivande kraften för övergången till alternativa bränslen. 

mag3 spotlight highlight

 

MICHELIN Agilis sortiment med varubilar: ditt företag behöver det!

Oavsett din bransch och den miljö som du arbetar i så är en sak säker: du kan inte tillåta att våta, hala eller snötäckta vägar riskerar din verksamhet.

Därför har vi utvecklat MICHELIN Agilis-serien:

för att uppfylla alla dina vardagliga krav och möjliggöra för dig att göra rätt val för dina lätta lastbilar och varubilar.

 

 

Sex saker du bör känna till om varubilar med nollutsläpp

 

 

memo zero emission vans se

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+