post hero banner sustainable mobility

Hållbar mobilitet: allting hänger samman!

Publicerat den 15 april 2021 - 5 Minut(ers) läsning

Förordningar. Bara ordet är skrämmande. Att följa alla förordningar kan vara ännu mer skrämmande, om du inte förstår alla reglerna. Eftersom regeringar runt om i världen inför hållbarhetsbestämmelser för olika branscher, kommer alla snart att behöva bidra till att minska koldioxidutsläppen. Vi satte oss med Eve Hagendorf, Michelins tekniska direktör och ambassadör för hållbarhetsmobilitet, för att förstå utmaningarna som ligger framför oss och vad fordonsparkägare behöver känna till.

 

post portrait sustainable mobility

 

Eve Hagendorf, Michelins tekniska direktör och ambassadör för hållbarhetsmobilitet

 

EU-kommissionen införde nyligen de första standarderna någonsin för hela EU gällande koldioxidutsläpp för tunga fordon. Varför nu?

Eve Hagendorf: Idag är klimatförändringarna en av de viktigaste utmaningarna vi står inför som bransch och det är absolut kopplat till CO2-utsläppen. Det finns en brådskande och växande trend i hela världen att minska dessa utsläpp(1) och det är huvudsyftet med denna nya förordning. De nya riktlinjerna gäller varje ny lastbil som säljs i Europa. Det började med tunga lastbilar och gick vidare till medeltunga och i en nära framtid kommer vi också att se en tillämpning på bussar, skåpbilar och släpvagnar. 

Just nu ska alla originalutrustningstillverkare (OEM) deklarera CO2-utsläppsnivåerna för alla nya tunga fordon som säljs i Europa. För att genomföra detta har EU-kommissionen arbetat tillsammans med universitet och OEM för att definiera ett sätt att beräkna koldioxidutsläpp. Resultatet blev VECTO. Med hjälp av detta verktyg deklarerar OEM prestanda baserat på komponenten som valts för varje lastbilskonfigurering, definierat av deras fordonparkskunder. Och däck är bland de komponenter som har störst påverkan.

Tror du att fordonparksägare är medvetna om denna förordning?

E.H.: Idag påverkas fordonsparksägare inte direkt, så tyvärr är inte många medvetna om att denna förordning finns. När de börjar förnya fordonsparken med nya lastbilar, kommer de att upptäcka att deras specifikationsalternativ är mycket mer begränsade. Det är här valet av däck kommer in i bilden. Det är viktigt att notera att många ägare till fordonsparker förbiser den påverkan som däck har på koldioxidutsläppen. Men i realiteten är en tredjedel av en lastbils energiförbrukning direkt kopplad till däcken ౼ så här är det avgörande att göra rätt val.


arrow highlight yellow

 

Vad påverkar ett däcks koldioxidutsläpp?

Rullmotstånd är en däckegenskap som genom utformning bidrar till energieffektivitet. När däck börjar nötas, minskar rullmotståndet och under denna viktiga period när rullmotståndet är som minst, är energieffektiviteten högst. Michelin gör allt som är rimligen är möjligt för att säkerställa att våra däck är säkra även när de är halvslitna. Regler och starka skatteincitament kommer att driva OEM:er att ta en ordentlig titt på integrering av däck med lågt rullmotstånd, tillsammans med andra innovativa tekniker i deras lastbilar.

 

 

Det är tydligt att det är avgörande att ta rätt beslut. Vad skulle du säga är det största missförståndet när det gäller däckval?

E.H.: För flera år sedan var den allmänt rådande uppfattningen att ett A-märkt däck, den högsta klassen av energieffektivitet, innebar att prestanda dvs. miltal, säkerhet och hållbarhet fick offras. Men det stämmer inte. Med rätt innovativ teknik kan de få allt. Hos Michelin förstår vi att fordonsparker är väldigt engagerade i den sammanlagda ägandekostnaden och det är därför vi har investerat så mycket för att försäkra att däck också gör jobbet för verksamheter.

 


arrow highlight yellow

 

Hur koldioxidutsläppen minskas med 10 %

Fordonsparksägare kan minska sina koldioxidutsläpp med 10 % bara genom att uppgradera däcken med två klasser (från klass-C till klass-A).2

 

 

Kan du förklara för oss hur framsteg inom innovation och teknik har gjort detta möjligt?

E.H.: När du utformar ett väl rundat däck, ska alla krav uppfyllas. Det ska ta sig an CO2-utmaningen, det ska vara säkert, hålla länge och det ska bidra till den cirkulära ekonomin tack vare stark regummeringsprestanda. Alla delar är viktiga och kan endast nås genom innovation. Vi har arbetat med många tekniker som påverkar däckstommen, däckmönster och själva gummit ౼ alla dessa faktorer kan påverka prestandabalansen.

Om OEM:er är de som hålls ansvariga för denna nya förordning, varför ska då ägare av fordonsparker bry sig?

E.H.: Om du tittar på livscykelanalysen för däck, så visar det att CO2-utsläppen är ganska höga under användningsfasen. Det betyder att ägare till fordonsparker är viktiga för minskningen av utsläpp. För att verkligen göra skillnad, måste de förstå den påverkan som deras val av däck har när de förnyar sin fordonspark. Utan att offra den sammanlagda ägandekostnaden, kan de göra ett val som bidrar till det globala målet att minska CO2-utsläppen.

 

Jag tror att den globala pandemin verkligen har satt fokus på den otroligt viktiga roll som fordonsflottor har vad gäller mobilitet och allt som de möjliggör i våra vardagsliv. Eftersom vi som samhälle litar mer och mer på att fordonsflottor levererar våra varor och tjänster, måste vi vara säkra på att de har alla de verktyg som behövs för att gå i rätt riktning vad gäller koldioxidminskning.

Eve Hagendorf, Michelins tekniska direktör och ambassadör för hållbarhetsmobilitet

 

Det låter som om fordonsflottor har en nyckelroll i den globala omställningen till hållbarare mobilitetslösningar. Skulle du säga att deras roll kommer att fortsätta utvecklas?

E.H.: Ja, verkligen. Jag tror att den globala pandemin verkligen har satt fokus på den otroligt viktiga roll som fordonsflottor har vad gäller mobilitet och allt som de möjliggör i våra vardagsliv. Eftersom vi som samhälle litar mer och mer på att fordonsflottor levererar våra varor och tjänster, måste vi vara säkra på att de har alla de verktyg som behövs för att gå i rätt riktning vad gäller koldioxidminskning. Fordonsflottor arbetar med mycket snäva ekonomiska marginaler, så de krävs smarta lösningar som ger stora fördelar ౼ och däck är bara en av dessa lösningar.

 

Hur ser framtiden ut för fordonsparker vad gäller regler och ansvar?

E.H.: Under de kommande åren kommer ägare till fordonsparker att mer och mer hållas ansvariga för utsläppsnivåerna från deras fordon, inte bara vad gäller regler utan de kommer även att motta påtryckningar från kunder som har sina egna CO2-utsläppsmål att tänka på.

 

Fyra viktiga siffror som du behöver känna till

 

Genomsnittliga mål för minskningen av CO2-utsläppen3

 

michelin site blocs texte chiffres clés bleu copie

Planerade resultat4

 

michelin site blocs texte chiffres clés bleu 1

 

 

 

post new regulation sustainable mobility

 

 

Den nya förordningen i ett nötskal

Gäller för tunga fordon med en total fordonsvikt på +3 500 kg

  • Rullmotstånd, luftmotstånd, massa och tröghet, växellådans friktion, hjälpeffekt, motorprestanda och andra parametrar beräknas med VECTO för att simulera bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.5
    Varje lastbilskonfiguration får ett CO2-prestandavärde som bidrar till OEM:ers årliga utsläpp baserat på sålda fordon.

  

KÄLLOR

https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport
2 Michelins interna beräkning gjord 2021 som jämför CO2-utsläpp för rullmotstånd klass-A-däck till klass-C-däck. Den förutsätter en genomsnittlig fordonslast på 30 ton.
3 OEM:ers mål för minskningen av CO2-utsläppen: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en#:~:text=The%20Regulation%20(EU)%202019%2F,in%20a%20technology%2Dneutral%20way

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+