wave5 fleet efficiency header

Hur data påverkar flotthantering

Publicerat den 29 september 2022 - 9 Minut(ers) läsning

Att se, förstå, planera och optimera transportaktiviteter, ofta i realtid... Under det senaste årtiondet har stordata gradvis blivit en viktig del för ägare av flottor i alla storlekar. Tack vare anslutningsmöjligheter på långa avstånd, statusen för lastbilar - transportörernas främsta resultatenheter - kan övervakas non-stop för att kunna förutse eller till och med förebygga driftstopp. Hur kan databaserade förebyggande och förutseende verktyg för underhåll och service från lastbils- och däcktillverkare göra din flotta effektivare?


wave5 fleet efficiency img1

Pierre Lussier MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE och Xavier Marduel Michelin expert på uppkopplad mobilitet och flottor.

 

Ta en titt på vår specialartikel som innehåller: en intervju med Pierre Lussier (1), chef för uppkoppling hos Mercedes-Benz Trucks Frankrike, en användarberättelse från Hervé Grosmaire (2), direktör hos Les Transports Chaplain och en förklarande text av Xavier Marduel (3), Michelin-expert på uppkopplad mobilitet och flottor.

 

DEFINITION : STORDATA

Hänvisar till de enorma volymer digitala data som samlas in via ett antal källor i våra dagliga liv.
Det definieras ofta med de tre orden: Volym, hastighet och variation.
När de används för fordon, möjliggör de för flottchefer att samla information som hjälper dem att ta viktiga beslut som har direkt påverkan på kostnader och deras företags resultat, praktiskt taget omedelbart. 

 

"Tack vara data, har transportörer tillgång till en kontinuerlig ström av riktad information för deras flottor. Och detta är bara början!"

Pierre LUSSIER, Mercedes-Benz Trucks Frankrike

 

Pierre Lussier har varit chef för uppkoppling hos Mercedes-Benz lastbilar i Frankrike sedan 2013. Han ansvarar för marknadsföring av uppkopplade tjänster till transportörer hos MB Trucks. Pierre har arbetat hos Mercedes-Benz i mer än två årtionden i olika befattningar, inklusive kundservicejobb i Frankrike, Tyskland och USA.

Kan du ge oss en kortfattad översikt över historien och grundprincipen för MB Uptime?

Bakom MB Uptime finns en enkel iakttagelse: en stillastående lastbil är en lastbil som kostar pengar. Ett fordon är endast lönsamt när det är i rörelse! Hur skulle vi , som tillverkare, kunna hålla den där viktiga utrustningen längre på vägen? Med andra ord, hur kan vi begränsa den påverkan som driftstopp har på transportverksamheter, eller åtminstone minska stilleståndstiden till ett absolut minimum för att minska kostnaderna?

Projektet startade tidigt 2020 med ett Fleetboard Services och ett Fleetboard Uptime services som tillhandahöll en ögonblicksbild av fordon vid en viss tidpunkt. Den ursprungliga versionen av programmet lanserades med Actros 4 under 2011. V1 var bara rå data utan varningar eller algoritmer. Det rapporterade endast standardkoder. Den aktuella, mer kompletta versionen är från 2017.

Fullt automatiserad telediagnostik kan nu fortlöpande övervaka fordonsystemets status i realtid. På bara ett par sekunder tolkas insamlade data från några hundra sensorer på varje lastbil, viktiga statusar identifieras och åtgärder rekommenderas via varningar i kundgränssnitt, via telefon och via e-post till transportörer och Mercedes Benz-certifierade mekaniker, alla med kundens samtycke.

Vi är faktiskt den första lastbilstillverkaren som utvecklar telematiksystem i vid bemärkelse: en enhet med ett antal tillhörande tjänster.

 

wave5 fleet efficiency img2

 

Hur fungerat MB Uptime?

Det hela grundar sig på smarta uppkopplingar. MB Uptime inleddes en ny era där data används för att serva transportörer med omfattande analyser från den information som vi samlar in och bearbetar i realtid. Med MB Uptime har flottägare tillgång till fyra nivåer information.

1/ Grundläggande information i realtid på deras fordon. Kunden kan se sina flottor när som helst.

2/ Hantering av varningar i realtid på deras fordon. Detta är vanligtvis en orange lampa på instrumentbrädan som tänds men som inte kräver att fordonet stoppas. Informationen skickas till MB Uptime-portalen. Kontaktpersonen sänder informationen till föraren, som vanligtvis kan åtgärda problemet själv och undvika en körning till verkstaden.

3/ Förebyggande underhåll och reparationshantering, som motsvarar normalt kilometerbaserat fordonsunderhåll. Mercedes-Benz verkstad tar emot en varning tre eller fyra dagar före normalt underhållsdatum. De kan därefter kontakta kunden i förebyggande syfte för att boka en tid och planera arbetet.

4/ Slutligen har vi en sista nivå information, som motsvarar förebyggande driftstoppsunderhåll. Det är den mest imponerande, men även den minst vanliga — lyckligtvis! — med en larmsignal två till tre timmar innan den röda lampan (som indikerar viktigt eller allvarligt driftstopp) tänds. Den förutseende algoritmen identifierar att fordonet kommer att drabbas av driftstopp som leder till stopp för fordonet och arrangerar en körning till verkstaden. Den behöriga verkstaden meddelas så att den kan begränsa påverkan från driftstoppet för transportörens verksamhet så mycket som möjligt, antingen genom att beställa och byta ut den slitna delen eller delarna eller genom att hitta en lösning som tar delen till sin destination i tid.

Datainsamling erbjuder ett stort utbud av fördelar för transportörerna som får tillgång till löpande målinriktad information om deras flottor. Och detta är bara början!

 

"En stillastående lastbil är en lastbil som kostar pengar! Dataanalys kan förebygga detta."

Pierre LUSSIER, Mercedes-Benz Trucks Frankrike

 

Kan du dela med dig av ett verkligt exempel på en tidpunkt när systemet förhindrade eller åtminstone optimerade driftstoppet?

Fredagen den 22 mars 2019 kl. 7.41 detekterade MB Uptime början på en läcka på en högtryckskrets på en Actros 1845 LS som var del av en flotta som omfattades av ett avtal. Vid den tidpunkten hade ingen varningslampa tänts och föraren hade troligtvis inte observerat något utanför det normala.

Åtta minuter senare, kl. 7.49, kontaktade plattformen kunden för att bedöma hur akut problemet var. Samma dag kl. 8.15, identifierade verkstaden andra reparationer. Verkstaden beställde alla nödvändiga delar.

Lastbilen körde klart sin runda och vidare till verkstaden kl. 9.57 på måndagen den 25 mars. Den lämnades tillbaka till kunden kl. 14.30. Verkstaden hade bytt ut injektor, bränslenivågivare och luftfilter.

Kom ihåg att tjänsten är tillgänglig 24/7, över hela Europa. Reparationer stannar inte vid gränsen!

Hur hjälper data Mercedes-Benz att utveckla erbjudanden i framtiden?

Data kommer att bli en gemensam vara. Den största utmaningen är att förbereda våra certifierade distributörer och mekaniker för hantering av data. Målet är att "få data att tala" och tolka dem. Databehandling ska möjliggöra för oss att förstå användning, identifiera behov, svara på frågor och skapa nya tjänster för att möta behov.

Den första som förverkligar kundorienterad databehandling, dvs. att tolka data som exakt uppfyller identifierade kundbehov, kommer att bli vinnaren.

När data stoppas in i sammanhang och omvandlas till varningar och rekommendationer, blir de en av nycklarna till mobilitet i framtiden. Det är också ett otroligt verktyg för bättre kundrelationshantering. Vi ska uppnå oslagbar kvalitet för våra tjänster. Möjligheterna är ändlösa. Vi kommer att kunna identifiera återkommande driftstopp och tidiga varningssignaler så att vi kan göra förändringar direkt i våra fabriker för att förbättra tillförlitligheten. Vi kommer även att kunna erbjuda i stort sett skräddarsydda lastbilar som kan uppfylla alla flottägares utmaningar i form av kostnadsminskningar!

MB UPTIME I SIFFROR

· 1 500 regler övervakas konstant på varje fordon.
· För närvarande 150 sensorer på en Actros.
· En dags nertid motsvarar ett beräknat inkomstbortfall på € 700 till € 800.
· Med MB Uptime, ligger de genomsnittliga underhållsintervallerna för en Actros mellan 120 000 km till 150 000 km, 25 % ökning tack vare övervakning.
· Besparingar: Upp till € 2 500 i enbart underhållskostnader under en femårsperiod och 600 000 km (i huvudsak på grund av minskningen i antalet byten av olje- och partikelfilter), utan hänsyn tagen till den ökade fordonstillgängligheten.
· Priser: € 22 per månad (€ 254/år) och per fordon utan underhållsavtal (Frankrike och Europa).
€ 12 per månad (€ 144/år) per fordon som del av ett komplett underhållsavtal (Frankrike och Europa).
· MB Uptime användningsgrad: 25 % i Frankrike, 50 % i Tyskland, och ännu högre grad i länder som Litauen som förlitar sig på internationella långdistanstransporter.

 


quotation right white

 

SKILLNADEN

Förutseende och förebyggande underhåll: hitta rätt balans är nyckeln för att undvika onödiga avbrott!

Förutseende underhåll
Förutseende underhåll grundar sig på förutsägelser. Det innebär övervakning som förutsäger potentiella systemfel för att förebygga dem.

Förebyggande underhåll
Som det gamla talesättet "bättre att förekomma än att förekommas" . Förebyggande underhåll innebär byta ut, trimma eller reparera en hel reservdel till en utrustning innan ett driftstopp orsakar en kedjereaktion. I praktiken innebär det att utföra fordonsunderhåll för att förebygga totalt driftstopp.

 


 

ANVÄNDARBERÄTTELSE

"Med MB Uptime kan vi se den exakta kostnaden för en lastbil under hela dess livstid."

Hervé GROSMAIRE, MB UPTIME-kund

Hervé Grosmaire chef för Les Transports Chaplain, en enhet inom den familjeägda Chaplain-gruppen, som specialiserar sig på gruvdrift, schaktning och betongprodukter. Grundat 1974 av Mac Chaplain. Gruppen finns i Aube i östra Frankrike. Transportföretaget har för närvarande 60 fordon (45 traktorsläp och 15 lastbilar med styv ram). Två tredjedelar av dessa är Mercedes-Benz och en tredjedel är av märket DAF.

"Vi undertecknade vårt första MB Uptime-avtal 2017. Sedan dess har alla våra lastbilar haft tillverkares underhållsavtal. Underhåll ger oss bättre kostnadskontroll. Med MB Uptime kan vi se den exakta kostnaden för en lastbil under hela dess livstid. Det har gett oss en minskning av kostnaderna med 3 % per år sedan 2017.

Förarna hade lite strul med den nya installationen i början. Fram till 2017 hade vi en egen verkstad som hanterade underhållet. Nu måste de ta sig till Mercedes-Benz-verkstaden i Troyes, omkring 30 minuter från vår depå, för service. Det var en vana som tog tid att utveckla, liksom att regelbundet kontrollera e-post och MB Uptimes portal, men det har går nu per automatik. Jag delegerade projektet till mina driftschefer.

Förutom flotthantering och driftstoppsförebyggande, kan MB Uptime paras med Fleetboards-tjänsterna för att hämta färdskrivarens data och förarkartor. Det sparar mycket tid för förarna eftersom de inte behöver ta sig till sina kontor mer.

Ser vi framåt, så är jag intresserad av att använda data för att följa reglerna.
 

INNOVATIONER ATT HÅLLA KOLL PÅ: Två tekniker för enklare däckunderhåll

Xavier Marduel, expert hos Michelin på uppkopplade flottor och mobilitet förklarar.

 


arrow highlight yellow

 

RFID-teknik

> Vad?
RFID (Radio Frequency IDentification) eller radio-identifiering är en teknik som kan användas för att spara och återskapa data på distans med hjälp av chip eller taggar med ett elektroniskt nummer som är omöjligt att förfalska. Michelin var en av de första däcktillverkarna att använda denna teknik.
 

> Hur?
MICHELIN installerar RFID-taggar i 100 % av sina lastbilsdäck i Europa. Det unika ID:t skapat av RFIS-teknik förbättrar spårbarhet, effektivitet och säkerhet genom hela däckets livstid.
 

>För vem?
För alla transportflottor för att optimera hanteringen av deras underhållsverksamheter genom att förenkla varje verksamhet med ökad automatiserad övervakning av uppgifter, såsom lagerhållning, montering, verifiering av position, konfigurering av ett nytt fordon, vrida fälgar, regummering och inventering.

> Fördelen
Den totala upplevelsen, särskilt kvaliteten på lagerhållningen förbättras. Risken för fel minskar och flottoperatören sparar tid.

Med RFID-teknik försvinner problemet med att läsa av däckets serienummer. I det specifika fallet med regummering garanterar RFID-tekniken spårbarhet och effektivitet under regummeringsprocessen tack vare enklare, pålitligare identifiering och verifiering av stomme.

 arrow highlight yellow

 

QuickScan: en egenutvecklad Michelin-teknik

> Vad?
En automatisk diagnostikteknik för dina däcks skick. Den är snabb och enkel att installera på plats. Installationen tar bara en halv dag, kräver inte lång nertid på plats och ingen ny elektrisk utrustning.

> Hur?
Eftersom den kör över skannern som finns i marken, identifieras fordonet genom en liten plåt som fästs på chassit. Magnetskannern mäter däckslitaget.
Insamlad data skickas därefter till en mottagare i närheten som sänder det till ett moln där de bearbetas med hjälp av algoritmer som Michelin utvecklat.

> För vem?
Systemet fungerar för alla tunga fordon (dragfordon, släpvagnar och lastbilar med styv ram), bussar och turistbussar, för alla däckmärken och under alla väderförhållanden, till och med i snö, regn och lera.

> Fördelen
Michelins QuickScan analyserar data och delar text och e-postvarningar, beroende på valt erbjudande, för att meddela kunden om eventuell nödvändig akut service. Sammanfattande rapporter som rekommenderar åtgärder för planering skickas också ut som hjälp till att förutse underhållsbehov.

 


"Självklart är databehandling en tillgång för flottägare. Med utvecklingen av dessa nya tekniker ser vi även en "spelifiering" av arbetet som förbättrar däckoperatörernas upplevelse och ger dem ett attraktivt inslag av innovation i deras roller."

Xavier Marduel, Michelin


KÄLLOR

(1)Intervju med Pierre Lussier den 15 mars 2022
(2)Intervju med Hervé Grosmaire den 26 april 2022
(3)Intervju med Xavier Marduel den 15 april 2022

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+