mag3 toptips header

Tre viktiga råd för att undvika haveri längs vägen

Publicerat den 17 oktober 2021 - 5 Minut(ers) läsning

Alla lastbilsförare som har varit med om ett haveri längs vägen vet att det är stressigt, dyrt och tidskrävande ౼ men det går att undvika!

 

En reparation längs vägen kan kosta fyra gånger så mycket som en på verkstad. Föraren måste vänta på bärgning vid vägkanten (förlorad tid), vänta på delar (mer förlorad tid) och vänta på en akutreparation (ännu mer förlorad tid!). Dessutom hålls lastbilarna och godset de transporterar borta från vägen, vilket är ett hårt slag för ditt företagsresultat. 


Här är tre råd som sparar tid och pengar!

 

michelin site blocs texte astuces

 

Planera framåt

Med lite förebyggande underhåll, kan du spara så mycket som 50 %* för reparationer, kan öka den totala säkerheten och förlänga din flottas livslängd.

Träna dina förare och tekniker i att säkra att fordonen är "trafiksäkra" före och efter varje körning. Att kontrollera synliga skador och däcktryck före och efter körning är inte bara bra för bränsleekonomin och allmänt slitage, utan kan även förebygga explosion, vilket står för så mycket som 25 %* av haverierna. 

Förebyggande underhåll omfattar även visuell inspektion av andra viktiga delar, såsom:

  • speglar, 
  • torkare, 
  • vindrutor, 
  • bromsar, 
  • olja,

kylvätskenivåer och 
belysning för att hitta mindre problem innan de utvecklas till större problem.
Schemalägga reparationer och finjusteringar under lediga stunder kan ytterligare minska stilleståndstiden.

michelin site blocs texte astuces copie

 

Leta efter tecken

Medan en del haverier inte går att förutse, finns det många som kan. Lär ditt team att leta efter viktiga tecken under körning. Exempelvis kan blinkande lyktor under tomgång vara ett tecken på problem med generatorn eller batteriet. Överhettning kan indikera kylarproblem, som ifall det inte åtgärdas kan leda till allvarliga motorproblem. Ibland kan ett tecken vara så tydligt som en blinkande "kolla olja"-lampa.

Medan det är lätt att skjuta upp "tills imorgon", kan oljeläckage orsaka ett maskinhaveri eller till och med bränna andra delar av fordonet.

 

michelin site blocs texte astuces copie 2

 

Ha en plan på plats

Även de mest välunderhållna lastbilarna kan haverera, så det är väsentligt att din flotta vet hur de ska göra om de blir strandsatta vid vägkanten. Säkerheten för lastbilsföraren och annan passerande trafik är av yttersta vikt. Förare ska veta vem de ska ringa, hur man låser hjulen och hur själva lastbilen säkras och de ska känna till säkerhetsprotokollet vid stopp på vägrenen.

Efterhand som tekniken utvecklas blir förebyggande underhåll mer och mer vanligt. Denna datadrivna syn på underhåll är beroende av sensorer ombord och avancerade digitala system som automatiskt hittar problemen innan de uppstår, beställer delar i god tid, bättre planerar reparationer och bättre allokerar teknikerns och förarens tid.

Antingen din flotta litar till sensorer eller de egna fem sinnena så är resultatet detsamma: att förutse underhållsproblem minimerar haverier och behåller dina lastbilar på vägen!

 

 

 

  

mag3 toptips highlight

 

Michelin ONCall: däckassistansservice

 
Eftersom du aldrig ska låta kunden vänta får ingenting stå mellan dig och vägen.

Upptäck vår däckassistansservice för lastbilar som kombinerar enkelhet, hastighet och effektivitet. Vid en händelse på europeiska vägar sätter ett telefonsamtal eller ett tryck igång allt!

 

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+