post hero banner labeling

Det senaste snacket inom däckmärkning

Publicerat den 15 april 2021 - 2 Minut(ers) läsning

Den 1 maj 2021 kommer en ändring i regelstandarder att innebära omfattande förändringar för branschen och däckmärkning. Vi intervjuade en fordonsparkchef och en däckhandlare om deras syn på EU:s nya däckmärkning för tunga fordon.

 

post name pierre labeling

 
Så här ser Pierre på saken:

”Den allmänna trenden i vår bransch är att bevisa att du är miljövänlig.”

”Jag kan inte särskilt mycket om denna nya däckmärkning.” Jag måste erkänna att jag bara följer råden från min lokala återförsäljare. Självklart är den allmänna trenden i vår bransch att bevisa att du är miljövänlig och ständigt ta till dig miljömässigt ansvarsfulla metoder.

När jag skaffar däck till mina lastbilar är jag uppmärksam på de miljömässiga aspekterna, men min första prioritet är användning och kostnad. Om jag har två likvärdiga däck så väljer jag det som har bäst betyg, men låt oss vara ärliga, jag skulle vara villig att betala upp till fyra procent mer, men inte tio procent mer.”

Pierre B., direktör för ett grossist- och förpackningsföretag i södra Frankrike. Han basar över en fordonsflotta med 40 tunga fordon.

 

post name patrick labeling

 
Så här tänker Patrick:

”Mer än någonsin tidigare ber kunderna sina återförsäljare om råd.”
”Som återförsäljare, har vi en avgörande roll som rådgivare åt våra kunder.”

”Tillverkare nämnde kort detta nya märkningssystem när de presenterade sina produkter i början av året, men inte i detalj”. Ärligt talat, branschfolk är inte speciellt intresserade av denna typ av information, eftersom de ofta är skeptiska när tillverkare ombeds bedöma sig själva.

En del lågkostnadstillverkare kan exempelvis vara alltför svepande i sin bedömning av sig själva. Vi kan egentligen enbart lita på de fyra största globala märkena för exakt och rättvis bedömning. Idag litar fordonsparkchefer på märken som är allmänt kända.  Som återförsäljare, har vi en viktig roll som rådgivare åt våra kunder. Vi väntar på mer information om denna nya märkning från tillverkare som vi sedan kan dela med våra kunder.”

Patrick Winter-Knecht, operativ direktör hos Alsace Pneus et Services med fem verksamheter i Alsace och en i Vosges (östra Frankrike), mer än 40 anställda.

     

           

   

post european tyre labeling

       

   

 

Det europeiska märkningssystemet är en viktig indikator att beakta när du ska välja däck, men inte den enda.

Den europeiska klassificeringen för däckprestanda är ett enkelt och viktigt verktyg som hjälper till att jämföra och välja det däck som bäst passar din användning. Prestandakriterierna som täcks av denna klassificering är dock inte de enda parametrarna som du bör beakta när du väljer lastbilsdäck. 

Behöver du mer information om märkningssystemet?
Hitta våra tips och råd här.

 

 

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+