Verkehr auf der A 44n zwischen den Tagebauen Garzweiler I und Garzweiler II. JC<chen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

header hd

Verkehr auf der A 44n zwischen den Tagebauen Garzweiler I und Garzweiler II. JC<chen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Att göra europeiska vägar säkrare för alla

Publicerat den 1 mars 2023 - 2 Minut(ers) läsning

De goda nyheterna är att vägar idag är säkrare än någonsin förr, men vi har fortfarande en bit kvar för att uppnå en "nollvision", europeiska unionens mål för noll döda och allvarligt skadade på vägen 2050.

För att hjälpa lastbilsförare att köra säkrare, lanserade EU elva nya allmänna säkerhetsbestämmelser (GSR) för tunga lastbilar. Det kommer snart att krävas att fordonstillverkare bygger in dessa aktiva säkerhetsfunktioner i nya fordon för att skydda utsatta trafikanter, speciellt gångtrafikanter och cyklister samt för att påverka förarbeteenden.

Detta är vad du behöver veta för att din flotta ska vara säker och följa bestämmelserna.

img

Skydda utsatta trafikanter

I en jämförelse gör en tung lastbils enorma storlek i stort sett alla på vägen till utsatta trafikanter. De nya allmänna säkerhetsbestämmelserna utformades för att skydda alla som delar vägen med en lastbilsförare, speciellt de mest utsatta trafikanterna i stadsmiljöer. Dessa bestämmelser är en del av en bredare EU-satsning för att förbättra vägsäkerheten, vilka omfattar förbättrad kartläggning av risker och reviderade bestämmelser för väginfrastruktur.

1. Signal för nödstopp:
När en lastbilsförare bromsar hårt, blinkar ett bromsljus tydligt för att signalera för andra på vägen att lastbilen snabbt kommer att sakta ner eller stanna.

2. Information om backning:
Med kameror eller sensorer installerade baktill på lastbilen, är föraren fullt medveten om bilens omgivningar.

3. Informationssystem för döda vinklar:
Varnar lastbilsföraren om en trafikant befinner sig längs dennes fordon.

4. Informationssystem för att köra iväg:
Varnar lastbilsföraren om att en trafikant befinner sig framför dennes fordon.

Tryggare förare, säkrare vägar

När en lastbilsförare är trygg, ger det i andra änden en trygghet för alla andra på vägen. Den nästa gruppen aktiva säkerhetssystem har som mål att göra just detta. Faktum är att när alla dessa allmänna säkerhetsbestämmelser är på plats, beräknar EU att de 2038 kommer att bidra till att mer än 140 000 allvarliga vägolyckor undviks och att minst 25 000 liv kommer att räddas. *

5. Däcktrycksövervakningssystem (TPMS): Detta system övervakar automatiskt däcktryck och rapporterar tryckförlust i realtid ౼ men systemet ersätter inte de dagliga visuella däckkontrollerna!

6. Intelligent hastighetsstöd: Detta system övervakar hastigheten och varnar föraren om denne ligger över hastighetsgränsen.

7. Underlätta installation av alkolås: Denna bestämmelse kräver att alla nya fordon har ett standardiserat gränssnitt för alkoholutandningsprov, installation är inte obligatorisk.

8. Dåsighets- och uppmärksamhetsvarning: Detta nya system bedömer lastbilens beteende och påminner föraren om att vid behov köra in till sidan för en paus.

Obs! De första åtta aktiva säkerhetssystemen kommer att vara obligatoriska i alla lastbilar som lämnar fabriken från juli 2023, med andra ord alla nya modeller och nyregistreringar.

Framtida bestämmelser på väg

De sista tre bestämmelserna lanseras mellan 2026 och 2029:

9. Upptäcka och förebygga distraktioner: Sensorer känner av tecken på dåsighet och minskad uppmärksamhet. Lanseras 2026.

10. Förbättrad direkt sikt från förarens position: Dessa nya säkerhetsfunktioner kommer att förbättra den "direkta sikten" och minimera döda vinklar. Lanseras 2029

11. Händelse (olycka) datainspelning: Detta är lastbilens "svarta låda". Lanseras 2029.

Resultat

EU-länderna kommer att vara de första att lansera dessa nya bestämmelser tillsammans med andra länder i regionen, där Norge, Schweiz, Turkiet och Israel håller jämna steg. Systemet kommer säkert att förbättra förar- och vägsäkerheten, men de ska inte ersätta sunt förnuft och säkra körrutiner.

En välutbildad förare är den allra viktigaste faktorn i denna ekvation.

Gå med i vårt community!

Genom att ange min e-postadress och klicka på prenumerera, samtycker jag till att ta emot information, erbjudanden och tips från Michelin Nordic AB. Du kan när som helst avregistrerar dig genom att klicka på länken längst ner i varje e-postmeddelande. Nedan kan du läsa om vår behandling av personuppgifter.

Du är
Jag är en professionell användare av däck och relaterade tjänster Jag är en återförsäljare av däck och relaterade tjänster annat
common.error.invalidField:This field is invalid
20 eller färre Fler än 20 Jag hanterar inga lastbilar
common.error.invalidField:This field is invalid


Information om dataskydd
Michelin Nordic AB (“Michelin”) behandlar dina personuppgifter (dvs. kontaktuppgifter) som personuppgiftsansvarig enbart i syfte att skicka marknadsföringsmeddelande.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är ditt samtycke.
Användningen av uppgifter är reserverad för Michelin-anställda.
De uppgifter som samlas in och behandlas inom ramen för detta kommer att lagras tills ditt samtycke återkallas. Detta gäller inte uppgifter som enligt lag behöver lagras under en längre period.
Du har rätt enligt lag att få tillgång till dina uppgifter, korrigera eventuellt felaktiga eller ofullständiga uppgifter, motsätta dig behandling av dina uppgifter och begränsa information som gäller dig. Vidare har du också rätt att begära att uppgifter raderas eller tas bort samt rätt till dataportabilitet. Fullständig information om Michelins behandling av personuppgifter finns på https://www.michelin.se/integritet
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta Michelin på mailadress legal.general@michelin.com eller brev till Michelin Nordic AB, Box 47 175, 100 74 Stockholm, eller per telefon 020 - 0883976 eller på kontaktformulär på vår webbplats. Om du inte är nöjd med hur Michelin behandlar dina uppgifter, har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Mer information om rättigheter finns på IMY hemsida: https://www.imy.se/

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+